Fiber / internett

Styret har som oppfølging av vedtatt forslag på årsmøtet i april inngått avtale med HomeNet om installering av fiberanlegg i leilighetene på Tiedemannsjordet.

Installeringen starter i begynnelsen av september og beboere får signaler etter hvert som de blir koblet opp. Siste kunde vil bli koblet opp 28.09.2018, slik at alle har signaler til 01.10.2018.

Alle vil bli kontaktet direkte av entreprenør Netel i god tid i forkant med ytterligere informasjon.

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error