Vifter står

Det er registrert feil med avtrekk i nr. 7, 47 og 49. Viftene virker sporadisk. Vaktmester har sett på det, men det kan se ut som vi må tilkalle service fra installatør.

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error