Økning av felleskostnader og bredbånd

Styret ser seg dessverre nødt til å justere husleien for å øke felleskostnadene med 5% og fjernvarme med 12,5%. I tillegg kommer endring av kabel-TV/bredbånd som resultat av vårens vedtak på årsmøtet.

Årsaken til at denne økningen blir varslet nå og ikke på årsmøtet er som følger:

  • Vi ser nå at omfanget av skader på tak og fasader kommer til å kreve omfattende investeringer for å bli utbedret. Som følge av flere tidligere skader, bl.a. på yttervegg over garasjenedkjørsel og flere takterrasser er vedlikeholdsfondet vårt nesten brukt opp. Vi har derfor svært begrensede muligheter til å ta tak i dagens problemer uten å øke felleskostnadene for å enten dekke et kortsiktig lån eller gradvis gjenoppbygge vedlikeholdsfondet. Samtidig er vi i foreløpig positiv dialog med utbygger og entreprenør for å se på en løsning i vår favør. Enn så lenge har likevel ikke dette resultert i konkrete løfter, så vi må forberede oss på å dekke dette selv.
  • Fjernvarmekostnadene har de siste årene hatt betydelige svingninger som budsjettet ikke har klart å fange opp. Dette har igjen tappet av våre reserver. Etter årets tørre sommer mener vi det er realistisk å forvente en ytterlig prisøkning på fjernvarme, og vi har ingen mulighet til å ta denne kostnaden uten økning i husleien.
  • Kabel-TV/Internett-andelen økes som planlagt noe for å dekke opp det kraftig forbedrede bredbåndstilbudet som vi nå er i gang med å installere i alle leiligheter. Dette er en planlagt økning som kommer som et resultat av årsmøtevedtaket.

Er vi heldige og får dekket deler av de bygningsmessige kostnadene og / eller at fjernvarmeutgiftene ikke økes, vil vi selvsagt kunne vurdere om økningen er midlertidig eller permanent. Styrets prioritering er at vi nå gjennomfører nødvendige tiltak slik at vi ikke påfører oss selv enda større utgifter knyttet til skader og reparasjoner, eller uforutsette utgifter til energi.
Vi ber derfor om forståelse for dette, og tar som alltid gjerne imot tilbakemeldinger eller innspill på styret@tiedemannsjordet.no

Styret ønsker også å minne alle beboere som betaler ekstra til Canal Digital for internettabonnement om at de må sørge for å si opp dette innen utløpet av august, med virkning fra 1. oktober.
Se https://kabel.canaldigital.no/min-side/oppsigelse/ og klikk på «Si opp bredbånd»

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error