Periodisk vedlikehold

Det er på tide å ta vårpussen på terrasser og balkonger, og styret minner om nødvendig utvendig vedlikehold.

 • Rens sluk og nedløp på takterrasser.
  • Sjekk at varmekabel ikke er skadet
  • Ikke bruk høytrykksspyler! Det kan skade takmembran og vanntrykket kan føre til fuktinntrengning i konstruksjonen
  • Løft gjerne vekk flere heller og spyl med vannslange under og kontroller at membran ikke er skadet (hull, rifter e.l.)
Styret har gått til innkjøp av 4 stk. helleklyper som kan hjelpe med å løfte vekk tunge betongheller. Send mail til styret for å låne
 • Pass på at vinduet ikke står i luftestilling gjennom hele sommeren!
  Det er viktig å lukke vinduet innimellom, slik at vann kan renne av. Gjør man ikke dette risikerer man at det blir stående vann og vindusrammen råtner
Pass på at vinduet lukkes etter nedbør, slik at vann ikke blir liggende mot rammen
 • Vask av vinduer og dørkarmer forlenger levetiden, da støv og smuss ikke setter seg fast i beslag og skinnesystemter
 • Smør hengsler og skinner på dører og vinduer. Bruk olje eller fett som ikke inneholder syre!
  Ta også en sjekk av alle beslag og kontroller at:om de går lett
  om beslagene er festet godt
  om det er slitasje på beslagene
  om det er skader på beslagene
 • Rens av ventilasjonsluke. Ta ut ventilasjonsluke og rens ved behov. Styret har i bestilling nye filter til ventilene ved behov for skifte
Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error