Utbedringer av VVS-anlegg

Multiconsult har nå gjennomgått og systematisert tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen i vinter angående VVS-anleggene våre. Denne viser at problemene ikke er lokalisert i enkelte problemområder, men er generelle for hele bygningsmassen. Andelen leiligheter som har opplevd problemer med VVS er høy. Det anbefales derfor at utredning og løsning gjennomføres i samtlige leiligheter.

Multiconsult har kommet frem til en liste på tre arbeider det anbefales å gjennomføre:

  1. Fordelerskap i samtlige leiligheter. Ombygning av skjøter i fordelerskap til godkjente og lett tilgjengelige produkter. Der fordelerskap er skadet av rust, må hele skapet erstattes av et nytt. Dette er det viktigste tiltaket for å stoppe lekkasjene, og må prioriteres før vi gjennomfører andre arbeider.
  2. Kartlegging, innregulering og ombygging av varmesentral. En detaljert kartlegging av rørføringer og dimensjoner er nødvendig før vi kan konkludere med hvilke arbeider som må til i varmesentral før å redusere trykket anlegget kjører på. Det er i dag ikke samsvar mellom tegninger og utførelse. Når dette er utført kan vi innregulert anlegget til å kjøre på riktig trykk.
  3. Utbedring av avløpsledninger. TV-inspeksjon inkl. kontroll av fall i horisontale ledninger. Ledningsnettet spyles og/eller luftingene renses. Øvrige tiltak for utbedring må bestemmes i etterkant av inspeksjon.

Det er planlagt felles befaring med entreprenører i uke 38, og vi er anbefalt å vente med å skru på fjernvarmeanlegget til denne befaringen er gjennomført og VVS-entreprenørene har gitt oss en anbefaling på praktisk gjennomføring av tiltak. Dette er på grunn av risikoen for ytterligere lekkasjer og ønsket om å ha rørlegger standby når disse evt. oppstår. Vi håper derfor det raskt lar seg gjøre å få engasjert VVS-entreprenør.

Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for dette fra alle beboere. Samtidig kan vi selvsagt ikke drøye lenge med å skru på anlegget, det planlegges nå gjort i uke 39/40.

Sentralt driftsanlegg

Sameiet ønsker i sammenheng med alle tekniske utbedringer også å etablere et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) for styring og overvåkning av alle tekniske systemer på Tiedemannsjordet. Dette muliggjør styring og overvåkning av snøsmelteanlegg, varmekabler, brannalarm, ventilasjon, fjernvarme og forbruksvann mm.

Vi har derfor bedt om pris på å bygge inn automatisk lekkasjedeteksjon i fordelerskap, samt individuell forbruksmåling med rapportering til SD-anlegget. Dette vil gi oss en langt bedre mulighet til å avdekke lekkasjer med en gang de oppstår, se tendenser i forbruksmønster og enklere finne ut hvor problemer er lokalisert i anlegget vårt.

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error