Elektronisk løsning for gjesteparkering i Bertrand Narvesens Vei

Marienfryd og Tiedemannsjordet veilag har fra 1. februar 2020 besluttet å innføre elektronisk registrering av gjesteparkering i Bertrand Narvesens vei. Parkeringskortene i plast vil bli ugyldige fra samme dato. Ordningen med plastkort har medført en uforholdsmessig stor administrasjonsbyrde, samtidig som atskillige av plastkortene har havnet på avveie i forbindelse med en stadig mer presset parkeringssituasjon i nærmiljøet.

Den nye elektroniske tjenesten vil driftes av Aker P-drift, og innebærer at gjesteparkerende kjøretøyer skal registreres via nettportal eller mobilapp. Parkeringsvilkårene vil i all hovedsak være identiske med de nåværende.

Den nye elektroniske løsningen for gjesteparkering vil innføres i følgende sekvenser:

1) November-desember 2019: Seksjonseiere som ønsker å bruke den nye tjenesten må registrere seg for å bli autorisert til å opprette brukertilgang. Seksjonseiere bes derfor om å sende inn skjemaet helt nederst på denne siden, helst innen 15. desember 2019. Det vil naturligvis også være mulig å registrere seg senere (og fortløpende), men man kan da i en overgangsperiode måtte påregne en viss forsinkelse.

2) Januar 2020: Brukertilgang i løsningen opprettes av den enkelte seksjonseier. Veilaget vil denne måneden sende ut detaljert informasjon og veiledning for oppretting av brukertilgang og praktisk bruk av den elektroniske løsningen. Det vil også bli ny skilting i Bertrand Narvesens vei med oppdaterte parkeringsvilkår.

3) 1. februar 2020: Den nye elektroniske løsningen tas i bruk. Parkeringsbevisene i plast blir ugyldige.

Det er viktig at alle seksjonseiere som ønsker å bli autorisert til å opprette brukertilgang i den nye tjenesten sender inn skjemaet under. Registreringen av denne informasjonen er nødvendig for å sikre at kun seksjonseiere tilhørende Tiedemannsjordet og Marienfryd skal kunne opprettes som brukere av tjenesten. Styret i ESS Tiedemannsjordet er behandlingsansvarlig for opplysningene innsendt av seksjonseiere i dette sameiet og de vil håndteres av Aker P-drift som databehandler. Aker P-drifts personvernerklæring kan leses her: http://autopark.no/personvernerklaering/

NB 1! Det kan kun registreres ett mobiltelefonnummer pr. seksjon. Telefonnummeret vil tjene som identifikasjon i autorisasjonsregisteret og kontroll ved opprettelse av bruker i nettportal og app. Innlogging til denne brukeren vil være basert på brukernavn og passord, og vil som sådan kunne benyttes uavhengig av telefonnummer (med unntak av de tilfellene hvor passord må gjenopprettes, i hvilke fall nytt midlertidig passord vil sendes det registrerte mobilnummeret).

NB 2! Merk at kun seksjonseiere kan autoriseres og registrere seg som brukere av den elektroniske løsningen. I påkommende tilfeller må seksjonseier selv formidle brukertilgang til for eksempel leietakere og administrere denne tilgangen.

OPPDATERING 14. JANUAR 2020:

NB! Merk at hvert telefonnummer kun gir adgang til å opprette én bruker, som igjen kun kan registrere ett gjesteparkert kjøretøy om gangen. De som eier flere seksjoner, må således registrere ulike telefonnumre for hver seksjon dersom det skal gis mulighet for å opprette flere brukere i parkeringsløsningen.

NB! Skjemaet for registrering i autorisasjonsregisteret er nå lukket. SEKSJONSEIERE som ønsker å registrere seg, må sende mail til styret@tiedemannsjordet.no med NAVN, TELEFONNUMMER, SEKSJONSNUMMER og MAILADRESSE. Vilkårene i Aker P-drifts personvernerklæring gjelder. På grunn av arbeidet med den pågående implementeringen av den elektroniske løsningen, må de som registrerer seg pr. mail påregne en viss forsinkelse før de blir registrert i autorisasjonsregisteret.

Del nyhetene fra Tiedemannsjordet
error