Bestille

Ta kontakt med styret for å bestille følgende:

  • Nøkler
  • Parkeringslapper til garasjen
  • Ringeklokkeskilt
  • Portåpner til garasjen: Bestilles via mail til styret@tiedemannsjordet.no (Oppgi navn, adresse, seksjonsnummer og om du evt. tidligere har hatt portåpner som er tapt eller defekt). Pris: 1000,-
  • Gjesteparkering i Bertrand Narvesens Vei (gateparkering). Gjesteparkerte kjøretøyer i Bertrand Narvesens Vei skal registreres elektronisk. Dersom du ikke er registrert og ønsker å bruke den elektroniske registreringsløsningen, send mail til styret@tiedemannsjordet.no med navn, telefonnummer, seksjonsnummer (ikke leilighetsnummer eller veiadresse) og mailadresse. Vennligst bemerk at navn, telefonnummer og seksjonsnummer må overensstemme med seksjonseiers opplysninger registrert hos OBOS, slik at seksjonseier kan valideres. Det kan kun registreres ett unikt telefonnummer pr. seksjon. Vilkårene i Aker P-drifts personvernerklæring gjelder. Styret vil kunne utstede et begrenset antall personlige fysiske parkeringsbevis for gjesteparkeringen på grunnlag av behovsprøving. Styret skal i så fall kontaktes pr. post.