Hva gjør jeg hvis… ?

Vann, avløp og ventilasjon

Lekkasje i boenhet

 • Ta kontakt med forsikringsselskap og rørlegger
 • Du er ansvarlig for skader på innvendige elementer. Sameiet er ansvarlig for felles rørnett
 • Deler av regningen som tilhører sameiets ansvarsområde kan søkes refundert av styret. Dokumentasjon må vedlegges fra utbedrende firma/rørlegger.

Lekkasje i garasje eller bod

 • Ta kontakt med Styret

Radiator virker ikke

 • Vurderer å sjekke med Hafslund Fjernvarme hvis også naboer er berørt.
 • Ta kontakt med rørlegger og evt. forsikringsselskap

Avtrekksvifte virker ikke

 • Ta kontakt med Styret

Tette rør

 • Ta kontakt med rørlegger for å undersøke om problemet ligger i egen seksjon
 • Ta deretter kontakt med styret om problemet ligger i felles rørnett. Styret vil i så tilfelle dekke utgifter som gjelder feil i felles rørnett.

– til toppen

Innbrudd / orden

Innbrudd i leilighet, BOD eller bil i garasjen

 • Meld til politiet og ditt forsikringsselskap
 • Informer styret i etterkant

Noen områder inkl. garasje er kameraovervåket. Styret kan være behjelpelig med overlevering av eventuelle bevis til politiet. NB! Det vil påløpe kostnader som må dekkes av den enkelte eller dens forsikringsselskap. I størrelsesorden NOK 1.000.

Viktig at beskjed gis til Styretelefon snarest; videobevis overleveres til politiet

Nabobråk

 • Kontakt naboen eller politiet
 • Ved gjentatte problemer kontakt Styret per e-post

Skadedyr

 • Kontakt forsikringsselskap umiddelbart (OBOS/Gjensidige)
 • Informer deretter Styret umiddelbart

– til toppen

Parkering / garasje

Garasjeporten virker ikke

En garasjeport åpner som er i god stand skal ha et sterkt blinkende rødt (eller hvit) lys når knappen trykkes ned. Dersom lampen i fjernkontrollen lyser konstant må batteriet skiftes.

Skifte av batteri gjøres enkelt på følgende måte.

 1. Del enhetenen på langs. Benytt neglene eller en skrutrekker. Vær forsiktig.
 2. Ta ut innmaten. Legg svart side ned mot bordet og den blanke delen (smaleste) mot deg.
 3. Skyv batteriet ut av metallhylsteret ved å skyve en gjenstand inn i nederste høyre hjørne. Bruk en plastikk bit eller noe som ikke leder strøm.
 4. Sett i nytt batteri + siden på batteriet skal opp. Batteritype er : CR2032 3v. (Litium)
 5. Sett sammen delene.

Dersom åpneren ikke blinker ok må den sannsynligvis programmeres på nytt.

Dersom lampen ikke lyser etter batteriskifte er fjernkontrollen sannsynligvis ødelagt og den må byttes. Det innebærer å kjøpe ny, da det ikke er kostnadssvarende å reparere den. Ny fjernkontroll kan bestilles via Styret (styret@tiedemannsjordet.no). Pris kr. 1000,- inkl. mva. (Frakt tilkommer). Skriv navn, adresse og seksjonsnummer i mailen.

Kun eiere av seksjoner i sameiet kan bestille. Leietakere må bestille gjennom utleier.

Elektronisk gjesteparkering

Dersom du ikke tidligere er registrert i autorisasjonsregisteret (NB! gjelder kun seksjonseiere), send mail til styret@tiedemannsjordet.no med navn, telefonnummer, seksjonsnummer (ikke leilighetsnummer eller veiadresse) og mailadresse. Vennligst bemerk at navn, telefonnummer og seksjonsnummer må overensstemme med seksjonseiers opplysninger registrert hos OBOS, slik at seksjonseier kan valideres. Det kan kun registreres ett unikt telefonnummer pr. seksjon. Vilkårene i Aker P-drifts personvernerklæring gjelder.

For alle henvendelser knyttet til bruk av Aker P-drifts nettportal og app, kontakt Aker p-drift: Tlf. 22 16 70 80 eller mail post@pdrift.no.

Nøkkel til bom

Man kan låne nøkkel til bommen hos OBOS. Man må betale et depositum på kr 500 ved utlevering, dette får man igjen når man leverer tilbake nøkkel.

 • Kontakt OBOS på 22 86 59 99

– til toppen

TV / internett

Ingen internett eller TV-signal

Ved manglende kontakt med internett

 • Ring Homenet kundeservice på 38 99 01 00

Er det ikke noe TV-signal:

 • Ring Telenor på 915 09 000

– til toppen

Dører og inngangsparti

Utelåst

 • Kontakt låsesmed, f.eks.
  • Servicesentralen Lås&Nøkkel – 24t vakttelefon: 22 60 60 60
  • Dognservice.no – 24t vakttelefon 09527

Bytte av dørlås

 • Ta kontakt med styret for bestilling av sylinder og nøkkel

Heisen står?

NB! På hverdager kan hvem som helst ringe og gi beskjed om at heisen står, mens i helgene må Styret ringe da det påløper helge/helligdagstillegg som bare Styret kan godkjenne.

Kontakt KONE på tlf.: 90922909

Ringeklokke virker ikke

 • Sjekk av/på lyd-knappen på undersiden av dørtelefonbasen (veggen)
 • Ta kontakt med elektriker

Du er er ansvarlig for skader på synlige innvendige elementer. Sameiet er ansvarlig for ringeklokkepanel utenfor (gjelder både leiligheter med felles panel og byhus) og elektriske elementer inne i veggen

Deler av regningen som tilhører sameiets ansvarsområde kan søkes refundert av Styret

– til toppen