Avfall

Avfall som ikke får plass i søppelkassene

Kun husholdningsavfall og papir går i søppeldunkene. IKKE sett posene på gulvet eller oppe på dunkene. Er dunken full benytt en annen. Annet avfall eller avfall som ikke går i dunkene må en selv sørge for å kvitte seg med.

Haraldrud gjenbruksstasjon, innkjøring fra Brobekkveien 87, tar gratis i mot alle typer avfall for gjenbruk. Åpningstider : man-fre 07:30 til 19:30 og lør 09:00 til 14:30. (Anlegget tar også i mot hageavfall for kompostering.

Det finnes også en mindre miljøstasjon på Kampen, Sonsgate 2, inng Bøgata. Også her tas alle type avfall i mot gratis. Åpningstider: man, tir, ons, fre 08:00 til 15:00 og tors 08:00 til 19:00.

Papir/Papp

Styret gjør oppmerksom på at papp og papir skal brettes sammen slik at det tar så liteplass som mulig i container.

Det vises også til at det er containere på hver side vedutgangved bom.

Når det gjelder støtte mengder papp så ber vi at den enkelte selv besørger at dette leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon,se næremere opplysninger i punktet foran.

Glass

Glass skal legges i container som er plassert i krysset Hovinveien/ Bertrand Narvesensvei.

Dersom det er større glassgjenstander skal dette leveres dirkte på Haraldrud gjenbruksstasjon, av den enkelte beboer

Store gjenstander

Skal leveres direkte på Haraldrud gjenbruksstasjon av den enkelte beboer.