Balkonger og terrasser

Innfesting av markiser og persienner

Det er viktig at hverken markiser eller persienner festes i murforblendingen, som ikker er dimensjonert for en slik belastning. Leverandør må sikre at det forankres i bærende konstruksjon, dekkeforkant i betong eller liknende.

Styret anbefaler å velge en leverandør med gode referanser og stille dem spørsmål om:
– Hvilken innfestingsmateriale deres system er/er ikke egnet å monteres i?
– Hvilke krefter deres system antas å påføre innfestingsmaterialet?
– Hvilken innfestingsmetode er benyttet?

Det eksisterer et eget Solskjermingsforbund (www.solskjerming.no) som besitter tabeller knyttet opp mot vindbelastning, fasadehøyder o.l. som ofte benyttes når det skal velges system. Det er smart om man kan henvise dit og be leverandør dokumentere de valgene som gjøres og påta seg ansvar for at innfestingen holder. Denne dokumentasjonen bør følge leiligheten ved salg.

Retningslinjer for fargevalg av markiser og solskjerming

Alle profiler skal lakkeres. Godkjente farger er (RAL-kode) 7043 og 7035.

Selve duken skal være grånyanser lik allerede installerte markiser.

Innsynsskjerming

Det er tillatt å sette opp innsynsskjerming på innsiden av sprinklene på rekkverk på balkonger og terrasser. Samme krav til lakkering av profiler gjelder, og platen skal være i frostet pleksiglass/akryl.