Beboermappe

Her ligger PDF-scan av dokumentasjon som lå i beboermappene ved innflytting i 2007 / 2008. Til info ved behov for utskiftning, vedlikehold e.l.

Sidene kan inneholde utdaterte løsninger ettersom mange beboere har pusset opp og byttet ut bygningsdeler som her er omtalt. Sidene er derfor kun til orientering og ikke noe styret kan ta ansvar for at stemmer med situasjonen i de enkelte leiligheter.