Forsikring

Ved skade

Sameiet er forsikret gjennom OBOS i Gjensidige, med polisenummer 81385585. 

Alle skader som går på sameiets forsikring må straks varsles av beboer til forsikringsavdelingen i OBOS – tlf 22 86 55 00 – faks 22 86 57 04 – E-mail forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen i OBOS vil følge opp saken videre mot beboer og Gjensidige.

Fullverdiforsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i OBOS Skadeforsikring AS, polisenummer 10372. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.