Parkering / garasje

Gateparkering

For gateparkeringen i Bertrand Narvesens vei, har alle boenheter fått et parkeringsbevis i plast (utstedt av Aker P-drift). Kortet gjelder kun for gjester på besøk hos beboere i sameiet og parkeringstiden er kun 24 timer pr. kjøretøy (med påfølgende 24 timers karantenetid).

NB! Parkeringsreglene fremgår i detalj av skilting i gaten.

Garasjeparkering

Alle eierseksjoner med tilhørende parkeringsplass har fått utlevert 1 stk. fjernåpner til garasjeanlegget. Ved behov for bestilling av ny portåpner, se bestillingsprosedyre. Garasjen kan også åpnes med vanlig nøkkel fra nøkkeltablå på utsiden, og med tau fra innsiden.

Sameiet har et begrenset antall tydelig merkede gjesteparkeringsplasser. Gjester er forpliktet til å legge en lapp godt synlig i kjøretøyets frontrute, hvor det tydelig fremgår dato og klokkeslett, navn og leil.nr på den de besøker, samt et eget eller vertskapets telefonnummer. Parkeringslapper for utskrift og utfylling kan laste ned her. Bruken av gjesteparkering er begrenset til én bil pr husstand i ett døgn (regnet som 24 timer fra registrert parkeringstidspunkt). Helgeparkering (parkering fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16) må på forhånd avklares med styret ved å sende sms til styretelefonen. Husk at styret må innvilge forespørselen før et kjøretøy kan helgeparkeres. Vennligst vær oppmerksom på at det er et stort press på gjesteparkeringsplassene i helger og særskilt tillatelse for helgeparkering vil derfor ikke alltid kunne innvilges.

NB! Kjøretøyer som står umerket på gjesteparkeringen, eller som har overskredet tillatt parkeringstid, vil bli tauet bort for eiers regning og risiko. Styret vil som hovedregel forsøke å varsle kjøretøyets eier før borttauing, men merk at kjøretøyeier eller eiers kontaktinfo ofte ikke lar seg oppdrive med de søkemidler styret har til rådighet, i hvilke tilfeller borttauing vil iverksettes uten nærmere varsel. Borttauing foretas av Falck og i de tilfeller kjøretøyer har blitt tauet bort, må eier selv ta kontalt med Falck for uthenting av kjøretøy og betaling av gebyr.

Ved problemer med fjernkontroll til garasjeport se punkt under Hva gjør jeg hvis… ?