Parkering / garasje

Garasjeparkering

Last ned parkeringslapper til gjesteparkeringen i garasjen:
Parkeringslapper

Husk: Maks 24 timers parkering og kun 1 gjestebil per husstand.

Ved behov for helgeparkering (parkering fredag-søndag kl.16.00); legg en vanlig parkeringslapp synlig i bilen + send SMS til styretelefon med registreringsnummer.

Gateparkering

For gateparkeringen i Bertrand Narvesens vei har alle boenheter fått et parkeringsbevis i plastikk (fra Aker P-drift). Kortet gjelder kun for gjester på besøk hos beboere i sameiet.

NB! Les regler for parkering på skilt.

Garasjekjeller

Alle eierseksjoner har fått utlevert 1 stk. fjernåpner til garasjeanlegget. Garasjen kan også åpnes med vanlig nøkkel fra utsiden, og via et tau fra innsiden.

Vi har 6-8 gjesteplasser, og gjestene er forpliktet til å sette en lapp i frontruten med dato og klokkeslett, samt navn og leil.nr på den de besøker. Se øverst denne side for nedlasting av lapper som man skriver ut selv. Bruken av gjesteparkering er begrenset til 1 bil pr husstand i 1 døgn (24 timer). NB! Biler som står umerket på gjesteparkeringen vil bli tauet bort for eierens regning.

Ved problemer med fjernkontroll til garasjeport se punkt under Hva gjør jeg hvis… ?