Vaktmester

Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Vaktmester Andersen. Den enkelte beboer kan ikke bestille private oppdrag, men kontakter håndverker selv.

[table id=3 /]

Vaktmestertjenester

Vaktmester kommer 2 ganger i uka og har kun ansvar for fellesområder ute og inne. Hovedoppgaver:

  • Søppelhåndtering
  • Ettersyn av teknisk anlegg som rør, heis, dører
  • Snømåking
  • Sikring av rømningsveier
  • Fjerning av graffiti
Renhold
Renholdet utføres av Elite Servicepartner etter følgende plan:
  • Trappeløp og korridorer rengjøres ukentlig på torsdager.
  • I perioden november til mars rengjøres inngangspartiet to ganger i uken, tirsdag og torsdag. I sommerhalvåret kun på torsdager.
  • Kjellernedgangen rengjøres hver 14. dag.