Styret

Styret består av medlemmer som velges for to år av gangen på årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

[table id=4 /]