Vedlikehold

Reglene om vedlikehold finnes i eierseksjonsloven § 20.

Grensen mellom sameiers og sameiets ansvar

Sameieren skal selv vedlikeholde bruksenheten, og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulemper for de andre eierne. Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Sameierens vedlikeholdsplikt omfatter også tilleggsdeler. Vedlikehold av fellesarealene er sameiets ansvar. I praksis er det styret som administrerer dette.

Seksjonseier har ansvar for blant annet:

 • Innvendige flater, altså belegg på vegger, gulv, og tak.
 • Indre deler av balkongen.
 • Ledninger, utstyr og innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner. Dette innbefatter avløpsrør frem til felles stamledningsnett.
 • Innvendig vedlikehold av vinduer med ruter (også utskifting av ruter)
 • Vedlikehold av bruksenhetens inngangsdør på innsiden.
 • Bruksenhetens elektriske anlegg til og med sikringsboksen

Sameiet har ansvaret for blant annet:

 • Alle fellesarealer utvendig og innvendig
 • Bygningskroppen, etasjeskiller, fasader, tak
 • Utvendige innretninger
 • Felles stamledningsnett for vann, avløp og elektrisitet.
 • Utvendig vedlikehold og utskifting av vinduer, balkonger, terrasser og lignende
Frekvens vedlikeholdsoppgaver
OppgaveHyppighet
Sluk på terasserMå renses 2 ganger i året
Sluk på bad
Jevnlig; antakelig minst hver 3. måned
Vifter, rense filter
Jevnlig; antakelig minst hver 3. måned
NB! Ved skifte av vifte MÅ denne være uten motor og i henhold til tekniske krav fra Sameiets ventilasjonsleverandør
Avløp
Må renses minst 2 ganger i året
NB! Fett/olje må ikke helles i vasken, men tømmes i «grønne poser» og kastet i søppelrommet
Radiatorer
Må luftes årlig når varmen settes på (ca. oktober)
Lufteluke (ventilasjonsluke)
Bør renses årlig
Snømåking balkong
Kontinuerlig ved snøfall