Vedlikehold

Reglene om vedlikehold finnes i eierseksjonsloven § 20.

Grensen mellom sameiers og sameiets ansvar

Sameieren skal selv vedlikeholde bruksenheten, og sørge for at det ikke oppstår skade eller ulemper for de andre eierne. Vedlikeholdsplikten begrenser seg til de innvendige arealene. Sameierens vedlikeholdsplikt omfatter også tilleggsdeler. Vedlikehold av fellesarealene er sameiets ansvar. I praksis er det styret som administrerer dette.

Seksjonseier har ansvar for blant annet:

 • Innvendige flater, altså belegg på vegger, gulv, og tak.
 • Indre deler av balkongen.
 • Ledninger, utstyr og innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner. Dette innbefatter avløpsrør frem til felles stamledningsnett.
 • Innvendig vedlikehold av vinduer med ruter (også utskifting av ruter)
 • Vedlikehold av bruksenhetens inngangsdør på innsiden.
 • Bruksenhetens elektriske anlegg til og med sikringsboksen

Sameiet har ansvaret for blant annet:

 • Alle fellesarealer utvendig og innvendig
 • Bygningskroppen, etasjeskiller, fasader, tak
 • Utvendige innretninger
 • Felles stamledningsnett for vann, avløp og elektrisitet.
 • Utvendig vedlikehold og utskifting av vinduer, balkonger, terrasser og lignende
Frekvens vedlikeholdsoppgaver

[table id=2 /]